TD Baška

Dobrodošli na internet stranice komunalnog društva “Baška”. Želja nam je pružiti vama, korisnicima naših usluga, što više informacija o našim uslugama, funkcioniranju samog Društva te koji zakonskim okvirima i općinskim odlukama koje čine temelj našeg poslovanja. Također očekujemo da ćemo putem web stranica dobiti čim više vaših primjedbi, sugestija kako bismo mogli poboljšati naš rad. Zahvaljujemo se na Vašem posjetu i svakoj dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji! Nadamo se da ćete prepoznati važnost i kvalitetu Vašeg komunalnog Društva!

Novosti

Novogodišnje ukrašavanje općine Baška u 2017. g.

01.12.2017

Ovogodišnje ukrašavanje općine Baška je pri kraju. Djelatnici TD Baška d.o.o. po nalogu Općine odrađuju savjesno i sa puno truda ovaj zadatak. Adventski vijenac na "Uliki" je napravljen i spreman za paljenje prve adventske svijeće u subotu 02.12.2017. uz molitvu i blagoslov mjesnog svećenika, vino, kolače i slične tradicijske poslastice u organizaciji O

Detaljnije

Groblja općine Baška istaknuta na konferenciji o grobljima u Puli

01.12.2017

Predstavnici TD Baška d.o.o. sudjelovali su u Puli na dvodnevnoj specijaliziranoj konferenciji na temu groblja i pogrebnih usluga. Direktorica je održala prezentaciju o prijavi projekta uređenja groblja na Europski fond, koja je istaknuta na konferenciji kao primjer dobre prakse. Istaknuta je potreba za njegom bogate kulturno-povijesne baštine i vrijednih spomenika te je doda

Detaljnije

Nastavak uređenja operativnog dijela luke Baška

01.12.2017

Nakon nove dizalice i uređenja operativnog dijela luke, došao je red i na uređenje istezališta. Za početak smo ugradili novu elektroniku koja omogućuje bolju preglednost spuštanja i podizanja plovila. Sastoji se od kontrolnog ormarića i novog daljinskog tipkala za upravljanje kolicima na istezalištu. Detaljnu fotogaleriju pogledajte ovdje.  

Detaljnije

Zamjena rampe na šetalištu Emila Geistlicha

01.12.2017

Zbog dotrajalosti postojeće rampe na šetalištu Emila Geistlicha, zamijenili smo kućište i letvu rampe. Ugrađena je aluminijska letva, dužine 3,5 metra sa gumenim štitnicima za slučaj udara te je regulirana potisna sila pri spuštanju. Isto tako, repariran je i prebačen elektronski sustav za podizanje. Detaljnu fotogaleriju pogledajte ovdje.

Detaljnije

Komunalni poslovi

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Radovi na održavanju komunalne infrastrukture provode se temeljem godišnjeg Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture zaključenim s Općinom Baška, a uključuju sljedeće: odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te ostali radovi...

Detaljnije

ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA

Radovi na održavanju površina zelenila provode se temeljem godišnjeg Ugovora o ustupanju radova na održavanju zelenih površina na području Općine Baška. Za organiziranje poslova na održavanju zelenih površina odgovoran je Voditelj odjela koji na temelju potreba i obaveza iz Ugovora. Intenzitet vršenja radova je različit na pojedinim površinama a određen je Programom godišnjeg održavanja javnih površina zelenila na području općine Baška, koji je sastavni dio godišnjeg ugovora. ukoliko trebate neke od radova na uređenju vaše zelene površine (uređivanje i održavanje postojećih ili formiranje novih površina, sječa stabala, košnja ili slično) slobodno nas kontaktirajte...

Detaljnije

LUČKI POSLOVI

T.D. "Baška" ima koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti slijedećih usluga: dizanje i spuštanje u more brodova, jahti i brodica dizalicom i istezalištem te obavljanje servisnih usluga. Koncesija se daje na vremenski rok od 10 godina, a obuhvaća prostor platoa dizalice i istezališta, ukupne površine 592 m2...

Detaljnije
PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine T.D. "Baška" zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

fax: 051/864-132

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: