Ekshumacija

Objavljeno: 01.11.2016

Ekshumacija je iskapanje i prijenos umrlih osoba. Iskop posmrtnih ostataka odnosno urne umrle osobe radi prijenosa u drugo grobno mjesto može se ugovoriti na zahtjev bračnog ili izvanbračnog druga, djece i posvojenika umrle osobe. Ako umrla osoba nije imala bračnog ili izvanbračnog druga i djecu ili su umrli prije nje, ekshumacija se može ugovoriti na zahtjev roditelja i njihovih potomaka koji su snosili troškove ukopa.

Za ekshumaciju je potrebna suglasnost korisnika grobnog mjesta u kojem je pokojnik bio pokopan i grobnog mjesta u koje se posmrtni ostaci prenose. U slučaju prijenosa posmrtnih ostataka na groblja na području Općine Baška, potrebno je podnijeti Zahtjev za prijenos ekshumiranih posmrtnih ostataka.

Ukoliko želite ekshumirati posmrtne ostatke na području jednog od groblja Općine Baška, potrebno je popuniti Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostataka, kojoj se prilaže Sprovodnica, izdana od nadležne Sanitarne inspekcije.

 

Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice.

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine T.D. "Baška" zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

fax: 051/864-132

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: