TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka u našem tekstu Pročitaj tekst

Godišnja grobna naknada

Objavljeno: 01.11.2016

Za korištenje grobnog mjesta, korisnik plaća godišnju naknadu. Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Baška Odlukom o visini grobnih naknada. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, te održavanje objekata na groblju).

Grobna mjesta za koja grobna naknada nije plaćana deset godina, zakonski se smatraju napuštenima i mogu se ponovno dodijeliti na korištenje.

GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

 • Posteljni grob: 80,00 kn
 • Niša: 80,00 kn
 • Niša za urnu: 80,00kn
 • Grobnica (do 3 ukopna mjesta) na području već izgrađenih grobnih polja: 120,00 kn
 • Grobnica (do 3 ukopna mjesta) na području groblja Jurandvor - novosagrađeni dio s komunalnom infrastrukturom: 120,00 kn
 • Obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta) na području već izgrađenih grobnih polja: 200,00 kn
 • Obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta) na području groblja Jurandvor - novosagrađeni dio s komunalnnom infrastrukturom: 200,00 kn

UPLATA GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

Korisnici grobnih mjesta s prebivalištem

 • U Republici Hrvatskoj obvezu godišnje grobne naknade mogu podmiriti uplatom na račun TD BAŠKA d.o.o. kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
  IBAN broj: HR4824020061100047549
 • Izvan Republike Hrvatske obvezu godišnje grobne naknade mogu podmiriti uplatom na devizni račun kod Erste & Steiermarkische bank d.d.
  SWIFT (BIC): ESBCHR22
  IBAN broj: HR4824020061100047549
  U korist TD BAŠKA d.o.o., Baška, Palada 88

Molimo građane da svoje devizne doznake uvećaju za pripadajuću bankarsku proviziju, koju je na dan uplate potrebno provjeriti s bankom.

Molimo korisnike grobnih mjesta da svaku promjenu osobnih podataka odmah dostave Upravi groblja.
Za dodatne informacije možete se obratiti ne e-mail: info@tdbaska.hr

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD Baška d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: