TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

O TD BAŠKA d.o.o.

Objavljeno: 01.11.2016

TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću (TD BAŠKA d.o.o.), osnovano s ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti Općine Baška. Nalazi se u stopostotnom vlasništvu Općine Baška, a osnovne djelatnosti poslovanja Društva su:

  • održavanje komunalne infrastrukture,
  • održavanje površina zelenila,
  • upravljanje, organizacija i naplata javnih parkirališta,
  • upravljanje prometom u zoni ograničenog dvosmjernog prometa Općine Baška,
  • održavanje groblja i vođenje evidencija groblja,
  • poslovi dizanja i spuštanja plovila u luci istezalištem i dizalicom te servisiranje plovila,
  • dostava elektrokolicima u zoni ograničenog dvosmjernog prometa,
  • upravljanje ribarnicom.

TD BAŠKA d.o.o. osnovano je temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Baška 1993. godine pod nazivom Javno komunalno poduzeće “Baška” d.o.o. (J.K.P. “Baška” d.o.o.).

godine usklađivanjem s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, osnivač mijenja naziv u TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti (TD BAŠKA d.o.o.).

Puni naziv tvrtke je TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti, (skraćeno TD BAŠKA d.o.o.) sa sjedištem u Baški, na adresi Palada 88.Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci (MBS 040014258), temeljnog kapitala u iznosu od 60.000,00 kn uplaćenog u cijelosti.Sukladno zakonskim odredbama Općinski načelnik je ovlašten imenovati i razrješavati predstavnike osnivača u Skupštini Društva. Slijedom navedenog Skupštinu čini Općinski Načelnik. Upravu Društva čini jedan član – direktor, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno a imenovan je od strane Osnivača (Skupštine) posebnom odlukom. Nadzorni odbor Društva sastoji se od 5 članova, koje bira i opoziva Skupština.Rad Društva organiziran je na dvije lokacije:

  • Uprava Društva (sjedište) – prizemlje zgrade Općine Baška, Palada 88
  • Operativni središte – na lokaciji Guvno – “Suha marina”.

Osnovni cilj TD BAŠKA d.o.o. je vršiti komunalnu djelatnost na području Općine Baška i pružati, građanima i ostalim korisnicima, visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga. Pri tom se uvijek nastoji maksimalno izaći u susret svim potrebama i željama korisnika komunalnih usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: