TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Obavijest - prestanak primjene sezonskog uređenja prometa

Objavljeno: 13.10.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA

Jedinstveni upravni odjel

 

 

O B A V I J E S T

Sukladno odredbama članka 8. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/21), danom 15. listopada 2021. godine, prestaje sezonsko uređenje prometa, što, među ostalim, podrazumijeva, da se od 16. listopada 2021. godine (SUBOTA), dijelom ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87 i Ribarskom ulicom, određuje ograničeni dvosmjerni promet, na način i u vremenu, kako slijedi:

1. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, Kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr. 1- 87, Ribarska, V. Nazora, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, osobnim vozilom, što dokazuju osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom, te za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u prethodno navedenim ulicama, uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila.

2. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, u dva navrata, za dostavna vozila ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev, u kojem je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.

3. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata: • za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama Dol, Gorinka, Kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr. 1-87, Ribarska, V. Nazora, osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini. • za vlasnike garaža u ulicama: Palada od kbr. 34- 87 i Ribarska, uz obvezu zadržavanja vozila unutar garaže u preostalom razdoblju dana. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o vlasništvu garaže.

4. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat: • za korisnike stalnih vezova u dijelu ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni promet, osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima, uz predočenje dokaza o korištenju veza, plovidbene dozvole za plovilo, osobne iskaznice i prometne dozvole. Iznimka su profesionalni ribari kojima je dozvoljen jednokratni ulazak uz zadržavanje 3 sata. Svojstvo profesionalnog ribara dokazuje se izvatkom iz sudskog/obrtnog registra • za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora. Uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.

5. U vremenu od 00:00 do 24:00, bez ograničenja: • za invalide uz propisno isticanje znaka pristupačnosti. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, znak pristupačnosti i prometnu dozvolu vozila. • za električna dostavna vozila, • za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.), • za vozila za odvoz smeća, • za servisna vozila (općina, komunalna društva, vodoinstalateri, električari i ostale servisne djelatnosti uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila).

6. U vremenu od 07:00 - 20:00 sati dozvoljeno je prometovanje izvođačima građevinskih i sličnih radova, vozilima ukupne mase do 3,5 t, uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila. Prometovanje je dozvoljeno u razdoblju u kojem je dozvoljeno izvoditi građevinske radove, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Baška. Pri izdavanju odobrenja za ulaz, ovlaštena osoba TD BAŠKA d.o.o., pisanim putem obavještava komunalni odsjek Općine o izvođačima i lokaciji na kojoj se radovi izvode

U svezi s daljnjim prometovanjem spomenutim prometnicama na ispred opisani način vozači se upućuju obratiti T.D. BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (tel. 051 856 133).

OPĆINA BAŠKA

Jedinstveni upravni odjel

Obavijest

Ostale novosti:
Obavijest - radno vrijeme na dan 31.10.2022.
Obavijest _ prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Tražilica pokojnika i raspored ispraćaja
Obavijest - sezonsko uređenje prometa
Obavijest - prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Jesen u Baški
Obavijest o plaćanju parkiranja PayDo aplikacijom
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
Obavijest o pokretanju postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta
Održavanje groblja
Nova vrata na groblju Baška
Izrada i popravak suhozida
košnja i krčenje terena
Blagdan Svih svetih
Uređenje površine zelenila kod DVD Baška
Groblje Draga Bašćanska - sadnja stabala
Drvored i živica uz hotel Atrium u Baški
Ljetnice na jav. površinama Baške - 1. dio
Ljetnice na jav. površinama Baške - 2. dio
"Suhi vrt" kod sidra 1 u Baški
Svi sveti - Baška - fotogalerija
Svi sveti - Batomalj - fotogalerija
Svi sveti - Draga Bašćanska - fotogalerija
Svi sveti - Jurandvor - fotogalerija
Hortikulturna obnova trokuta uz stubište Ul. kralja Zvonimira i Palade
Koševi izgubljeno-nađeno na grobljima
Sanacija unutrašnjosti crkve sv. Nikole u Batomlju
Klupice u Parku Marjan
Postavljena je ograda u Ribarskoj ulici
Briga o uređenju groblja.
Prenamjena vrata iz crkve sv. Lucije
Pranje šetališta u Ulici Emila Geistlicha
Potok u Jurandvoru
Luka u Baški
Zavičajni muzej u Baški
Fotografije površina zelenila
Redovno održavanje ograda na području Općine Baška
Obnavljanje autobusne stanice u D. Bašćanskoj
Nastavak uređenja groblja Baška - Sv. Ivan
Uređenje dječjeg igrališta Batomalj
Hortikulturno uređ. oko spomenika
Uređenje dječjeg igrališta u Dragi Bašćanskoj
"Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" - Dalibor Dorčić
Novogodišnje ukrašavanje općine Baška
Groblja općine Baška istaknuta na konferenciji o grobljima u Puli
Nastavak uređenja operativnog dijela luke Baška
Zamjena rampe na šetalištu Emila Geistlicha
Nova dizalica u luci
Hortikulturno uređenje groblja u Baški
Uređenje groblja za blagdan Svih svetih
Projekt obnove groblja Općine Baška predstavljen u Bruxellesu
Sudjelovanje na Adriatic Cemetery Days u Dubrovniku
Novogodišnje ukrašavanje Baške
Adventski vijenac u Baški
Otočna rožica - treće mjesto u kategoriji najuređenijih javnih površina
Popravak planinskog puta i izrada suhozida
Rekonstrukcija zelene površine u ul. Gorinka
Saniranje korijena crnike u Ulici kralja Zvonimira
Panoramski prozor Sv. Ivan
Novi tuš na Bašćanskoj plaži
Čišćenje oborinske šahte
Novi pješački prijelaz u Baški
Košnja i održavanje biciklističke i poučne staze
Krčenje terena ispred crkve Sv. Elizabete
Uređenje ukopnog grobnog mjesta
Sanacije oborinske odvodnje u Ulici kralja Zvonimira
Sadnja sablašica oleandera - Gorinka i
Sadnja proljetnica u 2016. godini
Uređenje groblja Batomalj
Poziv na dostavu ponude
SRC Zablaće
Centralin - centralni dio plaže
RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: