TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka u našem tekstu Pročitaj tekst

Održavanje komunalne infrastrukture

Objavljeno: 01.11.2016

Radovi na održavanju komunalne infrastrukture provode se temeljem godišnjeg Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture zaključenom s Općinom Baška, a uključuju sljedeće:

  • odvodnju atmosferskih voda (čišćenje i pregled slivnika)
  • čišćenje javnih površina (ručno i strojno čišćenje javnih površina, odvoz smeća iz dijelova naselja zatvorenih za promet, pražnjenje malih koševa, čišćenja ostalih javnih površina – biciklističkih i poljskih puteva).
  • održavanje javnih površina (održavanje javnih prometnih površina – košnja trave, održavanje bunara, slavina i javnih izlijeva, održavanje plaža koje nisu pod koncesijom, održavanje urbane opreme, održavanje javnih wc-a),
  • održavanje nerazvrstanih cesta (košnja i održavanje vertikalne prometne signalizacije),
  • ostali radovi (potpore pri organizaciji raznih manifestacija, postavljanje novogodišnjih ukrasa, dovoz/odvoz štandova, prijevoz električnim kolicima i sl.).

Za organiziranje poslova na održavanju komunalne infrastrukture odgovoran je Voditelj odjela, sukladno ugovorenoj dinamici i intenzitetu odrađivanja pojedinog posla

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD Baška d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: