Poziv na dostavu ponude

Objavljeno: 02.12.2016

TD Baška za komunalne djelatnosti d.o.o., pokrenuo je postupak bagatelne nabave građevinsko-obrtničkih radova na uređenju dijela bašćanske luke - plato dizalice, za koju sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000 kn bez PDV-a. Postupak nabave provodi se sukladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi roba, usluga i radova TD Baška d,o.o., od 3. studenog 2014. godine. Ovim putem pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima
koji predstavljaju osnovne elemente zaizradu ponude:

Detaljnije na: Poziv na dostavu ponude

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine T.D. "Baška" zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

fax: 051/864-132

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: