TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Pravo na pristup informacijama

Objavljeno: 02.03.2021

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Službenik za informiranje

Maja Stipić (Odluka o imenovanju službenika)
Adresa: Palada 88 51523 Baška
Internet: http://www.tdbaska.hr
Telefon: 051 856-133
Email: info@tdbaska.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13) i Izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 88/15) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima omogućuje pravo na pristup informacijama. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku: Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 - pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 - Excel

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 - Excel

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga. U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Zahtjev možete ispuniti ili preuzeti na sljedećem linku:Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: