TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka u našem tekstu Pročitaj tekst

Sustav upravljanja kvalitetom

Objavljeno: 01.11.2016

Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD BAŠKA d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

U 2017. godini provedena je tranzicija na revidiranu normu ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001:2015 je međunarodno priznata norma uvedena od Međunarodne organizacija za standardizaciju (ISO) za sustave upravljanja kvalitetom. Uspostava, primjena, certificiranje i stalno poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima normi iz obitelji ISO 9001, danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve vrste proizvodnih, uslužnih i upravnih organizacija, bez obzira na njihovu veličinu i vrstu djelatnosti.

Uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom i poslovanje u skladu sa zahtjevima ove norme je opće prihvaćen način rada, kojim osiguravamo sadašnjim i budućim korisnicima usluga ili partnerima očekivanu kvalitetu usluga, ali i polako ali sigurno osiguravamo neprekidan razvoj poslovanja Društva.

Prema ISO normi Politika kvalitete Društva temelji se na nekoliko sljedećih načela:

  • Orijentacija na klijenta

Klijenti odnosno građani predstavljaju temelj upravljanja kvalitetom, te je njihovo zadovoljstvo najvažniji čimbenik u ostvarivanju politike i ciljeva kvalitete. Oni postavljaju zahtjeve kvalitete i potvrđuju da li naše usluge ispunjavaju definirane zahtjeve. Iz navedenih razloga, vidljivo je da nam je njihovo povjerenje od velike važnosti.

  • Vođenje i upravljanje

Vođenjem, upravljanjem i stalnim mjerenjem procesa od strane poslovodstva, ostvaruje se sinergija ciljeva politike i kvalitete. Stalno poboljšanje upravljanja procesima poslovanja kroz nadziranje i mjerenje, put su ka postizanju prepoznatljive kvalitete naših proizvoda i usluga.

  • Timski rad

Timski rad ljudi na svim razinama odgovornosti, kroz pozitivnu komunikaciju rezultira potpunim uključenjem svih zaposlenih u realizaciju kvalitetne usluge. Trajno razvijanje timskog rada važan je element kvalitete u našoj organizaciji.

  • Odlučivanje na temelju činjenica

Analiza podataka na temelju stvarnih informacija iz procesa i okoline organizacije, temelj je za donošenje učinkovitih odluka.

  • Odgovornost za kvalitetu svoga rada

Svi zaposleni su u okviru svojih ovlaštenja odgovorni za kvalitetu svoga rada. Svijest o kvaliteti i doprinos u ostvarivanju ciljeva kvalitete ostvaruju se kroz praćenje i stalnu brigu za stručnim usavršavanjem naših kadrova.

  • Partnerski odnos sa dobavljačem

Vrednovanje i izbor dobavljača vrlo su značajan element u postizanju kvalitete naših usluga. Izbor kvalitetnih dobavljača i ostvarivanje dugoročnijih odnosa, baziranih na povjerenju, važan je put ka zadovoljstvu klijenata i njihovoj potvrdi o kvaliteti realizacije procesa.

Politika kvalitete je u skladu sa svrhom Društva i obvezuje svakog zaposlenika da radi sukladno njoj te ona usmjerava i potiče djelatnike na trajno unapređenje svih vidova djelovanja tvrtke.

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD Baška d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: