Uređenje površine zelenila kod DVD Baška.

Objavljeno: 03.12.2018

Programom održavanja površina zelenila općine Baška 2018. godini uređena je manja površina kod DVD Baška. Pristupilo se jednostavnijem rješenju, koje su uvjetovali postojeća dva oraha "starosjedioca" (Juglans regia) i zatečena živica kaline (Ligustrum ovalifolium).

Dosađena je živica kaline. U podrastu su posađeni patuljasta pitospora (Pittosporum tobira "Nana"), mahonija (Mahonia x media 'Charity'), meksička narandža (Choisya ternata) te uz stabla oraha puzajući fikus (Ficus pumila). U kratkoročnom planu je postavljanje sustava automatskog navodnjavanja.

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD Baška d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

fax: 051/864-132

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: