TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka u našem tekstu Pročitaj tekst

Zvjezdica

Objavljeno: 01.11.2016

Zelena površina "Zvjezdica" na Šetalištu Emila Geistlicha

 

Zelena površina "Zvjezdica" nalazi se na šetnici na ulazu plaže kao pozdrav svim kupačima koji dolaze uživati u moru, ali i koji prolaze šetnicom.

 

Kompozicija uređene površine je u obliku zvjezdice na morskom dnu koju zapljuskuju morski valovi, a koja je obgrlila stijenu (glagoljsko slovo "P"). Oblikovna ideja je inspirirana morskom zvijezdom koja živi u morskoj uvali u neposrednoj blizini.

Snaga krajobrazne kreacije i izraza je u faktoru iznenađenja kojom se ova površina ističe morem kao plavom pozadinom usred šarenila i uzburkanosti štandova i bujice šetača na šetnici.

Mudrost osmišljavanja uređenja površine je u izboru trajnih mediteranskih i sumediteranskih vrsta grmova i trajnica poput:

Pittosporum tobira "Nana", patuljasta pitospora

Salvia officinalis "Icterina", žutolisna kadulja

Asparagus densiflorus, ukrasna šparoga

Cineraria maritima, cineraria

te kolorističkih flornih detalja sezonskog cvijeća poput Tagetes patula, kadifice.

 

Atraktivan bljeskavi izgled prisutan je cijele godine.

PRIJEM STRANKI

Ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 12:30 /// Srijedom od 8:30 do 16:00 /// Utorkom se stranke ne primaju

MEĐUNARODNA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 Nakon višemjesečnog rada, u listopadu 2010. godine TD Baška d.o.o. zadovoljilo je uvjete te je uveden sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008. Međunarodna norma, koja se obnavlja svake godine, postala je dio poslovne strategije Društva, čime se garantira neprekidan razvoj poslovanja i poboljšanje kvalitete usluga cjelokupnog poslovanja.

Detaljnije
Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: