TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

TD Baška d.o.o.

Dobrodošli na internet stranice trgovačkog društva BAŠKA, za komunalne djelatnosti. Želja nam je pružiti Vama, korisnicima naših usluga, što više informacija o našim uslugama, funkcioniranju samog Društva te zakonskim okvirima i općinskim odlukama koje čine temelj našeg poslovanja. Također očekujemo da ćemo putem web stranica dobiti čim više Vaših sugestija kako bismo mogli poboljšati naš rad. Zahvaljujemo se na Vašem posjetu i svakoj dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji! Nadamo se da ćete prepoznati važnost i kvalitetu Vašeg komunalnog Društva!

Novosti

Obavijest korisnicima usluga u luci

Obavijest korisnicima usluga u luci

Detaljnije

Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa

O B A V I J E S T O SEZONSKOM UREĐENJU PROMETA Sukladno odredbama članka 7. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 08/21), danom 5. travnja 2023. godine počinje sezonsko uređenje prometa, što, među ostalim, podrazumijeva da se od 5. travnja 2023. godine (SRIJEDA), određuje ograničeni dvosmjern

Detaljnije

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave – direktora društva TD BAŠKA d.o.o.   Na ovaj javni natječaj za izbor i imenovanje člana uprave TD BAŠKA d.o.o. mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.

Detaljnije

Obavijest - radno vrijeme na dan 31.10.2022.

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora TD BAŠKA d.o.o. neće raditi sa strankama dana 31.10.2022.g.

Detaljnije

Komunalni poslovi

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Radovi na održavanju komunalne infrastrukture provode se temeljem godišnjeg Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture zaključenim s Općinom Baška, a uključuju sljedeće: odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te ostali radovi...

Detaljnije

ODRŽAVANJE POVRŠINA ZELENILA

Radovi na održavanju površina zelenila provode se temeljem godišnjeg Ugovora o ustupanju radova na održavanju zelenih površina na području Općine Baška. Za organiziranje poslova na održavanju zelenih površina odgovoran je Voditelj odjela koji na temelju potreba i obaveza iz Ugovora. Intenzitet vršenja radova je različit na pojedinim površinama a određen je Programom godišnjeg održavanja javnih površina zelenila na području općine Baška, koji je sastavni dio godišnjeg ugovora. ukoliko trebate neke od radova na uređenju vaše zelene površine (uređivanje i održavanje postojećih ili formiranje novih površina, sječa stabala, košnja ili slično) slobodno nas kontaktirajte...

Detaljnije

LUČKI POSLOVI

TD Baška d.o.o. ima koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti slijedećih usluga: dizanje i spuštanje u more brodova, jahti i brodica dizalicom i istezalištem te obavljanje servisnih usluga. Koncesija se daje na vremenski rok od 10 godina, a obuhvaća prostor platoa dizalice i istezališta, ukupne površine 592 m2...

Detaljnije

Fotogalerija

Održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje površina zelenila

Lučki poslovi


Sve fotogalerije
RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: