TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Ekshumacija

Objavljeno: 07.02.2018

Što je ekshumacija?

Ekshumacija je iskopavanje umrlih osoba iz jednog grobnog mjesta radi pogreba u drugo grobno mjesto na istom groblju ili u istom naselju ili iz jednog mjesta radi pogreba u drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske ili u inozemstvo odnosno iz inozemstva.

 

Tko može podnijeti zahtjev za ekshumaciju?

Ekshumacija i prijenos umrle osobe može se odobriti na zahtjev članova uže obitelji umrle osobe (supružnik i djeca). Ako su članovi uže obitelji umrli prije osobe prijenos koje se traži, zahtjevom mogu podnijeti drugi srodnici, prema redoslijedu utvrđenom zakonskim propisima o naslijeđivanju, odnosno druga ovlaštena osoba.

Zahtjev za ekshumaciju i prijenos umrle osobe može podnijeti i osoba koja prema pravomoćnoj sudskoj odluci ima pravo korištenja grobnog mjesta na kojem je pokopana umrla osoba prijenos koje se traži.

 

Kakav je postupak ekshumacije posmrtnih ostataka i prijenos posmrtnih ostataka unutar područja Republike Hrvatske?

Prijenos urne s pepelom umrle osobe, te postupak ekshumacije posmrtnih ostataka i prijenos posmrtnih ostataka unutar područja Republike Hrvatske obavlja se bez sprovodnice.

Za ekshumaciju je potrebna suglasnost korisnika grobnog mjesta u kojem je pokojnik bio pokopan i grobnog mjesta u koje se posmrtni ostaci prenose.

U slučaju prijenosa posmrtnih ostataka na groblja na području Općine Baška, potrebno je podnijeti Zahtjev za prijenos ekshumiranih posmrtnih ostataka.

U koliko želite ekshumirati posmrtne ostatke na području jednog od groblja Općine Baška, potrebno je popuniti Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostataka.

 

Kakav je postupak ekshumacije posmrtnih ostataka i prijenos posmrtnih ostataka iz Republike Hrvatske u inozemstvo odnosno iz inozemstva u Republiku Hrvatsku?

Prijenos umrlih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo obavlja se na temelju sprovodnice koju izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu smrti tih osoba.

Ekshumacija i prijenos umrle osobe iz jednog grobnog mjesta u Republici Hrvatskoj radi pogreba u drugo mjesto u inozemstvu obavlja se na temelju sprovodnice, koju izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu iskopa.

Sprovodnica se izdaje uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela za unutranje poslove.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: