TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Najčešće postavljana pitanja

Objavljeno: 01.11.2016

Prema kojim propisima postupa Uprava groblja?
TD BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti, postupa prema Zakonu o grobljima („Narodne novine“ broj: 19/98, 50/12) i Odluci o grobljima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj: 40/13, 06/14, 31/15).

Tko je vlasnik groba?
Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Općina Baška. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik, pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenog grobnog mjesta).

Postupak prije ostavinske rasprave
Nakon utvrđene smrti, mrtvozornik prijavljuje činjenicu smrti te obavještava Matični ured koji izdaje Smrtni list. Nasljednici preuzimaju Smrtni list u Matičnom uredu i prijavljuju imovinu i nasljednike. Temeljem dobivenih podataka Matični ured izdaje Smrtovnicu te obavještava nadležni sud koji po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak iza pokojnika.

Kako  se regulira pravo korištenja grobnog mjesta nakon smrti korisnika i vlasnika nadgrobnog uređaja?
Pravo korištenja grobnog mjesta se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Za potrebe ostavinske rasprave Uprava groblja izdaje Potvrdu za ostavinsku raspravu. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine,  za to grobno mjesto, kao naknadno pronađene imovine.

Na koji način se grobno mjesto može ustupiti?
Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, za ustupanje je potrebna suglasnost svih.

Kako treba biti sastavljen ugovor o ustupanju prava korištenja?
Pogledajte naputak o sastavljanju ugovora: Ugovor treba biti u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o grobljima i Odlukom o grobljima

Tko održava i uređuje grobno mjesto?
Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Što znači da je grob napušten?
Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćana 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja

Što je ekshumacija?
Ekshumacija je iskopavanje umrlih osoba iz jednog grobnog mjesta radi pogreba u drugo grobno mjesto na istom groblju ili u istom naselju ili iz jednog mjesta radi pogreba u drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske ili u iznozemstvo odnosno iz inozemstva. Detalje i uvjete vršenja ekshumacije pogledajte ovdje.

Što je ekshumacija radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja. 
Ekshumacija je postupak prelaganja – izmještanja  posmrtnih ostataka radi oslobađanja ukopnih mjesta za daljnja ukapanja.
Ekshumaciju je u pravilu moguće izvršiti:

  • u produbljenje groba (ukop u zemlju, na nižu dubinu) ukoliko je proteklo 15 godina od posljednjeg ukopa,   a način i izvršenje ekshumacije zavisi od stanja posmrtnih ostataka.
  • unutar grobnice  se obavlja  prelaganje posmrtnih ostataka, ukoliko je proteklo 30 godina od ukopa. Izvršenje također  zavisi od stanja posmrtnih ostataka.  U takvim slučajevima je riječ o prelaganju posmrtnih  ostataka u manji sandučić i/ili u izgrađenu kosturnicu radi oslobađanja mjesta u grobnici.

Tko uklanja vijence i cvijeće nakon ukopa i nakon koliko dana?
Vijence i cvijeće uklanja obitelj pokojnika. Ukoliko cvijeće nije uklonjeno nakon isteka 10 dana od dana ukopa tijekom ljetnih mjeseci, odnosno nakon isteka 20 dana od ukopa tijekom zimskih mjeseci, uklanja ga Uprava groblja.

Što je godišnja grobna naknada? 
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Baška Odlukom o visini grobnih naknada. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje  podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, te održavanje objekata na groblju.

Što poduzeti nakon što je prilikom posjete grobu uočena krađa ili oštećenje?
Krađu prijaviti policiji ili Upravi groblja koja prijavu prosljeđuje policiji.

Uprava groblja ne odgovara za štetu moguće počinjenu na groblju, koju prouzroče treće osobe.

Je li potrebna dozvola za gravuru slova?
Za sve radove na uređenju grobnog mjesta, pa tako i za gravuru slova, potrebna je Dozvola Uprave groblja.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: