TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Novi tuš na Bašćanskoj plaži.

Objavljeno: 01.10.2016

Prošle su zime bura i morski valovi pokazali ponovno svoju razornu snagu i nepredvidivost. Iako udaljen od mora, valovi su dosegnuli postojeći postojeći tuš. Oštetili su ga, a bura savinula.

Vodeći računa o potrebama kupača i opremljenosti Vele plaže, Općina Baška financirala je nabavu novog, betonskog, kulirom presvučenog, čvršćeg tuša, koji bi odgovarao potrebama plaže. Ima dva izliva za tuširanje i jednu slavinu.

Svestrani su djelatnici TD BAŠKA d.o.o. uklonili stari tuš, te na istom mjestu napravili armirano betonski temelj i u predsezoni montirali novi, na sveopće odobravanje mještana i kupača.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: