TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa

Objavljeno: 05.04.2023

O B A V I J E S T
O SEZONSKOM UREĐENJU PROMETA
Sukladno odredbama članka 7. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine
Primorsko-goranske županije“ br. 08/21), danom 5. travnja 2023. godine počinje sezonsko uređenje
prometa, što, među ostalim, podrazumijeva da se od 5. travnja 2023. godine (SRIJEDA), određuje
ograničeni dvosmjerni promet ulicama, na način i u vremenu, kako slijedi:
A) dijelom ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87 i Ribarskom ulicom
1. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, u dva navrata:
1.1. za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, Kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28
i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr. 1- 87, Ribarska, V. Nazora,
koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, osobnim vozilom, što dokazuju osobnom
iskaznicom i prometnom dozvolom;
1.2. za dostavna vozila, ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev u kojemu je uz podatke o
podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.
2. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata:
2.1. za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke A), uz predočenje dokaza o
vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila;
2.2. za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama iz točke 1.1., osobnim vozilom koje
naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži
odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj
zoni na jedno vozilo po nekretnini.
2.3. za vlasnike garaža u ulicama iz točke A), uz obvezu zadržavanja vozila unutar garaže u
preostalom razdoblju dana. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu
dozvolu vozila i dokaz o vlasništvu garaže.
3. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat:
3.1. za korisnike stalnih vezova u dijelu ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni
promet, osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima.
Vlasnik vozila mora biti u užem srodstvu s vlasnikom plovila. Pod užim srodstvom smatraju se
supružnici i djeca. Uz zahtjev je potrebno predočenje dokaza o korištenju veza, plovidbene
dozvole za plovilo, osobne iskaznice i prometne dozvole. Iznimka su profesionalni ribari kojima
je dozvoljen jednokratni ulazak uz zadržavanje 3 sata. Svojstvo profesionalnog ribara dokazuje
se izvatkom iz sudskog/obrtnog registra.
3.2. za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama iz točke 1.1., uz ograničenje jednog
ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz
zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.
4. U vremenu od 06:00 do 13:00 sati, jednokratno, za korisnike poslovnog prostora Ribarnica; uz
pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o korištenju
poslovnog prostora.
2
B) dijelom Ulice kralja Zvonimira, od kućnog broja 82 do kućnog broja 98
1. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, u dva navrata:
1.1. za građane s prebivalištem u ulicama: kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 28-98 i neparni brojevi od kbr. 71-115, Uskočka od kbr. 1-4, Dvori narca i Emila Geistlicha brojevi 1 i 3, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, što dokazuju potvrdom o prebivalištu i prometnom dozvolom.
1.2. za dostavna vozila, ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev u kojemu je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila.
2. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata,
2.1. za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u ulicama iz točke 1.1., uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila.
2.2. za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama iz točke 1.1., osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini.
3. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat, za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama iz točke 1.1., uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju.
4. U vremenu od 06:00 do 11:00 sati i uz jedan dodatan ulazak u poslijepodnevnim satima za korisnike poslovnog prostora Mesnica. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu i dokaz o korištenju poslovnog prostora.
C) cestom Put svetog Ivana (od Zaobilaznice do groblja Sv. Ivan), u vremenu od od 06:00 do 21:00 sat. Od 21:00 sat do 06:00 sati idućeg dana zabranjeno je prometovanje svim vozilima, uključujući i motocikle i mopede.
D) Prometnicama iz točke A), B) i C) u vremenu od 00:00 - 24:00 sata, bez ograničenja, dozvoljeno je prometovanje:
- za invalide uz propisno isticanje znaka pristupačnosti; uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, znak pristupačnosti i prometnu dozvolu vozila.
- za električna dostavna vozila,
- za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.),
- za vozila za odvoz smeća,
- za servisna vozila (općina, komunalna društva, vodoinstalateri, električari i ostale servisne djelatnosti uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila).
5. Prometnicama iz točke A) i B), u vremenu od 07:00 - 20:00 sati, dozvoljeno je prometovanje izvođačima građevinskih i sličnih radova, vozilima ukupne mase do 3,5 t, uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila.
Prometovanje je dozvoljeno u razdoblju u kojem je dozvoljeno izvoditi građevinske radove, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Baška.
Pri izdavanju odobrenja za ulaz, ovlaštena osoba TD BAŠKA d.o.o., pisanim putem obavještava komunalni odsjek Općine o izvođačima i lokaciji na kojoj se radovi izvode.
U svezi s daljnjim prometovanjem spomenutim prometnicama na ispred opisani način vozači se upućuju obratiti T.D. BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (tel. 051 856 133).

Ostale novosti:
Obavijest korisnicima usluga u luci
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana uprave - direktora društva TD BAŠKA d.o.o.
Obavijest - radno vrijeme na dan 31.10.2022.
Obavijest _ prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Tražilica pokojnika i raspored ispraćaja
Obavijest - sezonsko uređenje prometa
Obavijest - prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Jesen u Baški
Obavijest o plaćanju parkiranja PayDo aplikacijom
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
Obavijest o pokretanju postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta
Održavanje groblja
Nova vrata na groblju Baška
Izrada i popravak suhozida
košnja i krčenje terena
Blagdan Svih svetih
Uređenje površine zelenila kod DVD Baška
Groblje Draga Bašćanska - sadnja stabala
Drvored i živica uz hotel Atrium u Baški
Ljetnice na jav. površinama Baške - 1. dio
Ljetnice na jav. površinama Baške - 2. dio
"Suhi vrt" kod sidra 1 u Baški
Svi sveti - Baška - fotogalerija
Svi sveti - Batomalj - fotogalerija
Svi sveti - Draga Bašćanska - fotogalerija
Svi sveti - Jurandvor - fotogalerija
Hortikulturna obnova trokuta uz stubište Ul. kralja Zvonimira i Palade
Koševi izgubljeno-nađeno na grobljima
Sanacija unutrašnjosti crkve sv. Nikole u Batomlju
Klupice u Parku Marjan
Postavljena je ograda u Ribarskoj ulici
Briga o uređenju groblja.
Prenamjena vrata iz crkve sv. Lucije
Pranje šetališta u Ulici Emila Geistlicha
Potok u Jurandvoru
Luka u Baški
Zavičajni muzej u Baški
Fotografije površina zelenila
Redovno održavanje ograda na području Općine Baška
Obnavljanje autobusne stanice u D. Bašćanskoj
Nastavak uređenja groblja Baška - Sv. Ivan
Uređenje dječjeg igrališta Batomalj
Hortikulturno uređ. oko spomenika
Uređenje dječjeg igrališta u Dragi Bašćanskoj
"Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" - Dalibor Dorčić
Novogodišnje ukrašavanje općine Baška
Groblja općine Baška istaknuta na konferenciji o grobljima u Puli
Nastavak uređenja operativnog dijela luke Baška
Zamjena rampe na šetalištu Emila Geistlicha
Nova dizalica u luci
Hortikulturno uređenje groblja u Baški
Uređenje groblja za blagdan Svih svetih
Projekt obnove groblja Općine Baška predstavljen u Bruxellesu
Sudjelovanje na Adriatic Cemetery Days u Dubrovniku
Novogodišnje ukrašavanje Baške
Adventski vijenac u Baški
Otočna rožica - treće mjesto u kategoriji najuređenijih javnih površina
Popravak planinskog puta i izrada suhozida
Rekonstrukcija zelene površine u ul. Gorinka
Saniranje korijena crnike u Ulici kralja Zvonimira
Panoramski prozor Sv. Ivan
Novi tuš na Bašćanskoj plaži
Čišćenje oborinske šahte
Novi pješački prijelaz u Baški
Košnja i održavanje biciklističke i poučne staze
Krčenje terena ispred crkve Sv. Elizabete
Uređenje ukopnog grobnog mjesta
Sanacije oborinske odvodnje u Ulici kralja Zvonimira
Sadnja sablašica oleandera - Gorinka i
Sadnja proljetnica u 2016. godini
Uređenje groblja Batomalj
Poziv na dostavu ponude
SRC Zablaće
Centralin - centralni dio plaže
RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: