TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Održavanje komunalne infrastrukture

Objavljeno: 01.11.2016

Radovi na održavanju komunalne infrastrukture provode se temeljem godišnjeg Ugovora o redovnom održavanju komunalne infrastrukture zaključenom s Općinom Baška, a uključuju sljedeće:

  • odvodnju atmosferskih voda (čišćenje i pregled slivnika)
  • čišćenje javnih površina (ručno i strojno čišćenje javnih površina, odvoz smeća iz dijelova naselja zatvorenih za promet, pražnjenje malih koševa, čišćenja ostalih javnih površina – biciklističkih i poljskih puteva).
  • održavanje javnih površina (održavanje javnih prometnih površina – košnja trave, održavanje bunara, slavina i javnih izlijeva, održavanje plaža koje nisu pod koncesijom, održavanje urbane opreme, održavanje javnih wc-a),
  • održavanje nerazvrstanih cesta (košnja i održavanje vertikalne prometne signalizacije),
  • ostali radovi (potpore pri organizaciji raznih manifestacija, postavljanje novogodišnjih ukrasa, dovoz/odvoz štandova, prijevoz električnim kolicima i sl.).

Za organiziranje poslova na održavanju komunalne infrastrukture odgovoran je Voditelj odjela, sukladno ugovorenoj dinamici i intenzitetu odrađivanja pojedinog posla

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: