TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Prijenos prava korištenja grobnog mjesta

Objavljeno: 01.11.2016

PO OSTAVINI

Pravo korištenja grobnog mjesta se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta.

1.Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, potrebno je dostaviti Zahtjev za izdavanje potvrde za ostavinsku raspravu, temeljem kojeg Uprava groblja izdaje Potvrdu za ostavinsku raspravu.

2. Nakon obavljene ostavinske rasprave, nasljednici Upravi groblja dostavljaju slijedeće dokumente za potrebe izdavanja rješenja na ime nasljednika:

 • preslika smrtnog lista
 • preslika osobne iskaznice osoba na koje se izrađuje rješenje
 • OIB
 • preslika rješenja o nasljeđivanju.

Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine, za to grobno mjesto, kao naknadno pronađene imovine.

Oprema izgrađena na grobnom mjestu smatra se nekretninom, pa stoga ako se uz prijenos prava korištenja grobnog mjesta, prodaje ili na neki drugi način prenosi vlasništvo opreme grobnog mjesta, novi korisnik dužan je, u svrhu upisa prava korištenja grobnog mjesta, Upravi groblja dostaviti:

 • presliku isprave temeljem koje se prenosi vlasništvo opreme grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.),
 • presliku osobne iskaznice,
 • Preslika rješenja Porezne uprave o porezu na promet nekretnine i dokaz o uplati poreza.

PO UGOVORU

Sukladno Odluci o grobljima Općine Baška, pravo korištenja grobnog mjesta može se ugovorom ustupiti trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Baška.

Novi korisnik predaje Upravi groblja na uvid:

 • original ugovora kojim se prenosi pravo korištenja grobnog mjesta i
 • osobnu iskaznicu,
 • OIB

Oprema izgrađena na grobnom mjestu smatra se nekretninom, pa stoga ako se uz prijenos prava korištenja grobnog mjesta, prodaje ili na neki drugi način prenosi vlasništvo opreme grobnog mjesta, novi korisnik dužan je, u svrhu upisa prava korištenja grobnog mjesta, Upravi groblja dostaviti:

 • presliku isprave temeljem koje se prenosi vlasništvo opreme grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.),
 • presliku osobne iskaznice,
 • Preslika rješenja Porezne uprave o porezu na promet nekretnine i dokaz o uplati poreza.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: