TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Upravljanje parkiralištima

Objavljeno: 18.05.2021

Upravljanje javnim parkiralištima na području Općine Baška uključuje poslove organizacije i naplate parkiranja, te sustav kontrole naplate.

 
 
 
 
 
Map Data
Imagery ©2016 CNES / Astrium, DigitalGlobe
 
 
Map DataImagery ©2016 CNES / Astrium, DigitalGlobe
Imagery ©2016 CNES / Astrium, DigitalGlobe
 
 
 
 

 

Naplata parkirališta

Naplata se vrši od 05.04.2023. do 15.10.2023.

Naplata na parkiralištima vrši se na slijedeće načine:

  • automatima
  • mjesečnim i godišnjim kartama
  • m-parking
  • Bmove aplikacija

Cjenik

  • Cijena parkiranja: osobni automobili

       

           01.07. – 31.08., 2 /sat, 30 /dan: Pošta, Gruh, Zarok, Aquagun, Zvonimir, Zablaće, 

                                                                               Kav (cijelo razdoblje naplate)

          Od 05.04. - 30.06. i od 01.09.-15.10., 1,50 /sat, 20 /dan: Pošta, Gruh, Zarok, Aquagun, Zvonimir, Zablaće

          Cijelo razdoblje naplate, 1,30 /sat, 17 /dan: Škola i Zaobilaznica

          Cijelo razdoblje naplate, 1 /sat, 12 /dan: Suha marina

 

Mjesečna karta parkiralište "Gruh" - 185,00 eura

Godišnja karta parkiralište "Gruh" - 370,00 eura

Godišnja karta (rezervirano parkirno mjesto) parkiralište “Dom kulture" - 500,00 eura

Povlaštena godišnja karta parkiralište "Suha marina" - 35,00 eura

 

  • Cijena parkiranja: autobus, kamper

          Parkiralište „Gruh“ u Ulici kralja Tomislava  - dnevna parkirna karta iznosi 100,00 eura

          Parkiralište „Suha marina“ u Ulici Put zablaća – dnevna parkirna karta iznosi 50,00 eura

 

Besplatno parkiranje

Od obveze plaćanja usluge parkiranja na najnižoj razini – odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«, izuzeti su vlasnici vozila s prebivalištem u područjima zona zatvorenih za promet i zona ograničenog dvosmjernog prometa. Korisnicima prava iz prethodnog stavka, ovlaštena osoba izvršitelja izdat će karticu/propusnicu i vinjetu na temelju predočenja osobne iskaznice i prometne dozvoe. Adresa na osobnoj iskaznici i adresa na prometnoj dozvoli moraju biti istovjetne odnosno vozilo mora biti registrirano na adresi u području zona zatvorenih za promet i zona ograničenog dvosmjernog prometa, sukladno čl. 6. Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 08/21).

Od obveze plaćanja usluge parkiranja na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta "Gruh" i na parkiralištu "Aquagun", u neprekidnom trajanju do 6 sati, izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište na području općine Baška i vozilo registrirano sa adresom u prometnoj u prometnoj dozvoli na području Općine Baška. Korisnici navedeno dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole ovlaštenoj osobi isporučiteja usluge, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu i vinjetu za parkiralište. Od obveze plaćanja usluge parkiranja izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor i rade u Baški, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, prometne dozvole sa adresom na području Baška i potvrde poslodavca ovlaštenoj osobi isporučitelja usluge, na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta "Gruh", sukladno čl. 7. Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 08/21).

Za građane s prebivalištem na području Općine Baška, te za pravne i fizičke osobe - obrtnike, koji obavljaju djelatnosti na području Općine Baška, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu trajanja i cijene na parkiralištu "Suha marina", sukladno čl. 8. Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 08/21).

 

Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: