TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Uređenje grobnih mjesta

Objavljeno: 01.11.2016

Groblja na području Općine Baška predstavljaju, kako u svojoj cjelini tako i pojedinačnim grobnim mjestima koja ga sačinjavaju, povijesno svjedočanstvo i kulturno-umjetničku vrijednost za Općinu Baška i njenu regiju. To svjedočanstvo i vrijednost se sastoje od cjelokupnog konteksta groblja, te arhitektonskih, dekorativnih, grafičkih i tekstualnih elemenata.Uprava groblja štiti tu baštinu i izdaje odobrenja za intervencije bilo kojeg tipa a koje su u skladu sa Planom uređenja groblja Općine Baška.

Postupak:
Za bilo koju vrstu radova na uređenju grobnog mjesta (uključujući i gravuru slova), potrebno je popuniti obrazac Zahtjev za uređenje grobnog mjesta, u kojem su definirane smjernice i okviri za uređenje.

Popunjavajući Zahtjev opredjeljujete se za ponuđena obilježja grobnog mjesta, vrstu materijala koji ćete koristiti te navodite tekst nadgrobne ploče, a sa odabranim ovlaštenim izvođačem dogovarate detalje grobnih elemenata.

Sukladno Vašoj želji uređenja, izvođač radova izrađuje nacrt sa opisom planiranih radova, dimenzijama i materijalima koji će se koristiti, koji se dostavlja Upravi groblja na odobrenje.

U slučaju zahtjevnijeg zahvata, potrebno je priložiti troškovnik predviđenih radova izrađen od strane odabranog ovlaštenog izvođača, u kojem je detaljno opisan postupak radova.

Za sve nejasnoće prilikom popunjavanja zahtjeva, stojimo na raspolaganju.

Obratite nam se:

  • telefonom
  • mailom
  • osobno

Objekti izgrađeni ne poštujući navedeni postupak, odnosne zakonske i podzakonske akte te interne propise Uprave groblja, uklonit će se o trošku korisnika grobnog mjesta.

Pročitajte pravila ponašanja na groblju.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: