TD Baška d.o.o. posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka. Pročitajte o zaštiti osobnih podataka. Pročitaj tekst

Obavijest _ prestanak primjene sezonskog uređenja prometa

Objavljeno: 14.10.2022

O B A V I J E S T Sukladno odredbama članka 8. Odluke o uređenju prometa na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/21), danom 15. listopada 2022. godine, prestaje sezonsko uređenje prometa. Zbog održavanja programa BAŠKA OUTDOOR FESTIVAL, s danom dogode, odnosno od 17. listopada 2022. godine (PONEDJELJAK), dijelom ulice Palada, od kbr. 34 do kbr. 87 i Ribarskom ulicom, određuje ograničeni dvosmjerni promet, na način i u vremenu, kako slijedi: 1. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, za građane s prebivalištem u ulicama: Dol, Gorinka, Kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr. 1- 87, Ribarska, V. Nazora, koji su vlasnici vozila registriranih na istoj adresi, osobnim vozilom, što dokazuju osobnom iskaznicom i prometnom dozvolom, te za vlasnike, odnosno korisnike poslovnih prostora u prethodno navedenim ulicama, uz predočenje dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora i prometne dozvole vozila. 2. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, u dva navrata, za dostavna vozila ukupne mase do 3,5 t, na pisani zahtjev, u kojem je uz podatke o podnositelju zahtjeva obvezno dostaviti prometnu dozvolu vozila. 3. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 2 sata: • za vlasnike građevina, stambenih i drugih prostora u ulicama Dol, Gorinka, Kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr. 1-87, Ribarska, V. Nazora, osobnim vozilom koje naznače u zahtjevu, uz predočenje osobne iskaznice, prometne dozvole vozila za koje traži odobrenje i dokaza o vlasništvu nekretnine. Ograničuje se istovremeni broj vozila u zatvorenoj zoni na jedno vozilo po nekretnini. • za vlasnike garaža u ulicama: Palada od kbr. 34-87 i Ribarska, uz obvezu zadržavanja vozila unutar garaže u preostalom razdoblju dana. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, prometnu dozvolu vozila i dokaz o vlasništvu garaže. 4. U vremenu od 00:00 do 24:00 sata, jednokratno, uz zadržavanje u trajanju od najviše 1 sat: • za korisnike stalnih vezova u dijelu ulice Palada, za koji je određen ograničeni dvosmjerni promet, osobnim vozilom, uz uvjet da su ujedno i vlasnici plovila privezanih na istim vezovima, uz predočenje dokaza o korištenju veza, plovidbene dozvole za plovilo, osobne iskaznice i prometne dozvole. Iznimka su profesionalni ribari kojima je dozvoljen jednokratni ulazak uz zadržavanje 3 sata. Svojstvo profesionalnog ribara dokazuje se izvatkom iz sudskog/obrtnog registra • za iznajmljivače sa smještajnim kapacitetima u ulicama: Dol, Gorinka, kralja Zvonimira: parni brojevi od kbr. 2-28 i neparni brojevi od kbr. 1-71, Kružna, Munter, Potok, Palada od kbr.1- 87, Ribarska, V. Nazora. Uz ograničenje jednog ulaska pri prijavi u smještajni objekt i jednog izlaska pri odjavi iz smještajnog objekta. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu nekretnine i rješenje o iznajmljivanju. 5. U vremenu od 00:00 do 24:00, bez ograničenja: • za invalide uz propisno isticanje znaka pristupačnosti. Uz pisani zahtjev obvezno je priložiti osobnu iskaznicu, znak pristupačnosti i prometnu dozvolu vozila. • za električna dostavna vozila, • za interventna vozila (hitna medicinska pomoć, policija, vatrogasci i dr.), • za vozila za odvoz smeća, • za servisna vozila (općina, komunalna društva, vodoinstalateri, električari i ostale servisne djelatnosti uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila). 6. U vremenu od 07:00 - 20:00 sati dozvoljeno je prometovanje izvođačima građevinskih i sličnih radova, vozilima ukupne mase do 3,5 t, uz predočenje izvatka iz sudskog/obrtnog registra i prometne dozvole vozila. Prometovanje je dozvoljeno u razdoblju u kojem je dozvoljeno izvoditi građevinske radove, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Baška. Pri izdavanju odobrenja za ulaz, ovlaštena osoba TD BAŠKA d.o.o., pisanim putem obavještava komunalni odsjek Općine o izvođačima i lokaciji na kojoj se radovi izvode U svezi s daljnjim prometovanjem spomenutim prometnicama na ispred opisani način vozači se upućuju obratiti T.D. BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (tel. 051 856 133).

Ostale novosti:
Obavijest - radno vrijeme na dan 31.10.2022.
Obavijest _ prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Tražilica pokojnika i raspored ispraćaja
Obavijest - sezonsko uređenje prometa
Obavijest - prestanak primjene sezonskog uređenja prometa
Jesen u Baški
Obavijest o plaćanju parkiranja PayDo aplikacijom
Obavijest o početku sezonskog uređenja prometa
Obavijest o pokretanju postupka utvrđivanja napuštenih grobnih mjesta
Održavanje groblja
Nova vrata na groblju Baška
Izrada i popravak suhozida
košnja i krčenje terena
Blagdan Svih svetih
Uređenje površine zelenila kod DVD Baška
Groblje Draga Bašćanska - sadnja stabala
Drvored i živica uz hotel Atrium u Baški
Ljetnice na jav. površinama Baške - 1. dio
Ljetnice na jav. površinama Baške - 2. dio
"Suhi vrt" kod sidra 1 u Baški
Svi sveti - Baška - fotogalerija
Svi sveti - Batomalj - fotogalerija
Svi sveti - Draga Bašćanska - fotogalerija
Svi sveti - Jurandvor - fotogalerija
Hortikulturna obnova trokuta uz stubište Ul. kralja Zvonimira i Palade
Koševi izgubljeno-nađeno na grobljima
Sanacija unutrašnjosti crkve sv. Nikole u Batomlju
Klupice u Parku Marjan
Postavljena je ograda u Ribarskoj ulici
Briga o uređenju groblja.
Prenamjena vrata iz crkve sv. Lucije
Pranje šetališta u Ulici Emila Geistlicha
Potok u Jurandvoru
Luka u Baški
Zavičajni muzej u Baški
Fotografije površina zelenila
Redovno održavanje ograda na području Općine Baška
Obnavljanje autobusne stanice u D. Bašćanskoj
Nastavak uređenja groblja Baška - Sv. Ivan
Uređenje dječjeg igrališta Batomalj
Hortikulturno uređ. oko spomenika
Uređenje dječjeg igrališta u Dragi Bašćanskoj
"Čovjek - ključ uspjeha u turizmu" - Dalibor Dorčić
Novogodišnje ukrašavanje općine Baška
Groblja općine Baška istaknuta na konferenciji o grobljima u Puli
Nastavak uređenja operativnog dijela luke Baška
Zamjena rampe na šetalištu Emila Geistlicha
Nova dizalica u luci
Hortikulturno uređenje groblja u Baški
Uređenje groblja za blagdan Svih svetih
Projekt obnove groblja Općine Baška predstavljen u Bruxellesu
Sudjelovanje na Adriatic Cemetery Days u Dubrovniku
Novogodišnje ukrašavanje Baške
Adventski vijenac u Baški
Otočna rožica - treće mjesto u kategoriji najuređenijih javnih površina
Popravak planinskog puta i izrada suhozida
Rekonstrukcija zelene površine u ul. Gorinka
Saniranje korijena crnike u Ulici kralja Zvonimira
Panoramski prozor Sv. Ivan
Novi tuš na Bašćanskoj plaži
Čišćenje oborinske šahte
Novi pješački prijelaz u Baški
Košnja i održavanje biciklističke i poučne staze
Krčenje terena ispred crkve Sv. Elizabete
Uređenje ukopnog grobnog mjesta
Sanacije oborinske odvodnje u Ulici kralja Zvonimira
Sadnja sablašica oleandera - Gorinka i
Sadnja proljetnica u 2016. godini
Uređenje groblja Batomalj
Poziv na dostavu ponude
SRC Zablaće
Centralin - centralni dio plaže
RADNO VRIJEME

Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7:00 do 15:00 /// Srijedom od 7:00 do 17:00 /// Petkom od 7:00 do 13:00 /// Vrijeme pauze je od 12:30 do 13:00

Misija

Misija Društva je vršiti komunalnu djelatnosti na području Općine Baška i pružati građanima i ostalim korisnicima visokokvalitetne usluge. Društvo pritom nastoji koristiti moderne organizacijske metode i tehničke inovacije kako bi se osigurala konstantna kvaliteta i poboljšanje usluga, nastojeći maksimalno izaći u susret svim zahtjevima i željama korisnika usluga, koji su u osnovi razlog postojanja Društva.

Vizija

Vizija Društva je naprednim pristupom poslovanju istaknuti se kao jedan od nositelja općeg razvoja Općine Baška, te na principu ekološki održivog razvoja osigurati modernizaciju i razvoj cjelokupnog poslovanja.

Kontakt

Kontaktirajte nas putem dolje navedenih brojeva telefona ili e-mail adrese!

Palada 88, 51 523 Baška

tel: 051/856-133

info@tdbaska.hr

www.tdbaska.hr

Vaša udaljenost i vrijeme potrebno za dolazak: